Green Beaver Group

Maak het verschil

De mens en de expertise van Green Beaver Group complementeren uw organisatie of bouwproject met een aanpak zoals bevers dat doen. Interim management voor tijdelijke vervanging en verandertrajecten. Aansturing, advies en ontwerp voor bouwprojecten met oplossingen die duurzaam, constructief en innovatief zijn. Resultaten die in samenwerking tot stand komen. In het bijzonder vraagt het plannen, verwerven en realiseren van infrastructuur en vastgoed projecten een brede scoop aan kennis en ervaring. Precies zoals de bevers dit aanpakken. Met onze inzet krijgt uw organisatie of project de onderscheidende factor tijdens de verwerving en tijdens de realisatie.

Duurzaam

In de natuur hebben bevers enkel de beschikking over de aanwezige natuurlijke materialen voor hun bouwwerken. Volop circulair gebruik en geen bijdrage aan de plasticsoep in de oceaan of CO2 verspilling. Na afloop van de levensduur van het bouwwerk gaan de gebruikte materialen weer op in de lifecycle, of worden door de bevers opnieuw gebruikt. Mooi uitgangspunt voor de projecten in infrastructuur en bouw!

Constructief
& innovatief

De bouwwerken van de bevers doorstaan grote krachten en bedreigingen uit de natuur. Enerzijds bekende uitgangspunten, anderzijds onvoorziene zaken. Dat vraagt om innovatieve en robuuste constructies en bovenal goed risicomanagement. Ook wij gaan voor constructieve en innovatieve oplossingen zodat we het beste en meest verantwoorde resultaat neerzetten. In samenwerking met u.

Samen

Bevers werken samen in harmonie en zijn harde werkers met een groot doorzettingsvermogen. Hierdoor gaan er geen energie, tijd en middelen verloren aan zaken die niet bijdragen aan het beste resultaat. Samen betekent ook oog hebben voor iedere deelnemer in een project en zijn of haar expertise benutten. Voor een succesvol project is goed omgevingsmanagement cruciaal.

Expertise


Om onderscheidend te zijn wordt de expert aangeboden met creativiteit, ervaring en ‘metrics’. Dit laatste zijn bijvoorbeeld gerealiseerde hoge waarderingen van EMVI-plannen en de goede resultaten van tevredenheidonderzoeken over het (omgevings)management. Wij bieden expertise in de volgende disciplines:

 • Interim management
 • Ontwerpmanagement
 • Tendermanagement
 • Projectmanagement
 • Risicomanagement
 • Omgevingsmanagement
 • Assetmanagement

De verwerving van projecten betekent succesvol zijn met aanbestedingen op laagste prijs, prijs-kwaliteitverhouding (EMVI) of Best Value. De contractuele afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer voor de realisatie kent ook vele vormen. Voorkomende taken en activiteiten die succesvol zijn uitgevoerd:

 • Interim (project)management
 • EMVI-plannen opstellen
 • Best Value (Procurement)
 • Ontwerp en bouwadvies/tekenwerk
 • Financial engineering
 • Reviews en second opinion
 • Training

Ruime ervaring is aanwezig met grote, maar ook kleinschalige, projecten in infrastructuur en in vastgoed. Bijdragen zijn geleverd in alle fasen van de lifecycle: initiatief en haalbaarheid, ontwerp en voorbereiding, realisatie, onderhoud en beheer, en exploitatie. Deze projecten zowel in Nederland als internationaal betreffen:

 • Wegen
 • Spoorwegen
 • Waterwegen
 • Luchthavens
 • GWW algemeen en windparken
 • Bouw van ontwikkeling tot exploitatie
 • Installatie/energietechniek

Aanbod


Bij Green Beaver Group kan de benodigde expertise ingehuurd worden op project- of interim basis. Bij aanbestedingen op laagste prijs, op prijs-kwaliteitverhouding (EMVI) of op aanbieding van de Best Value voor het project leveren wij onderscheidende bijdragen door creatief commercieel denken. En na gunning volgt de uitvoering, ook een uitdaging om dit volgens plan te realiseren: van een kortdurende asfaltoverlaging van een autoweg volgens RAW tot een multidisciplinair nieuw treinstation volgens UAV-GC.

Omgevingsmanagement kunnen wij volledig voor uw project invullen. Van een succesvol plan bij de aanbesteding tot de communicatie tijdens de uitvoering. Vanzelfsprekend verzorgen wij ook de digitale ondersteuning met een app, het contact met de belanghebbenden en het tevredenheidonderzoek.
Indien nodig wordt uit het netwerk van partners capaciteit of kwaliteiten voorgesteld aan u om gezamenlijk het beoogde resultaat te bereiken.

Graag maken wij kennis met u en uw uitdaging en zijn we de creatieve, verbindende schakel voor uw project.

Contact